Hoftesmerter

Hoftesmerter er plager i og rundt hoften som kan oppstå både akutt og gradvis. Hoftesmerter er noe som kan komme i alle aldre, både i idretten og i det daglige. Artrose er den vanligste diagnosen blant de med hoftesmerter som har kommet gradvis. Artrose sees oftere hos kvinner enn menn, og den kommer ofte med alderen. I følge en artikkel som ble publisert i 2021,  er artrose den hyppigste årsaken til aktivitetsbegrensning og voksne.

Symptomer

Typiske symptomer på hofteplager

  • Vondt i eller rundt hofta
  • Vondt under og/eller etter trening
  • Vondt å gå opp eller ned trapper
  • Klikking eller låsningsfølelse
  • Hevelse, rødhet eller ømt rundt hoftekulen

Årsak

Noen av de vanligste årsakene til hoftesmerter er:

  • Artrose er den hyppigste årsaken til smerter i hoften. Artrose kommer ofte med alder og/eller overvekt. Hvis man har fått denne diagnosen er det 
  • Tendinose kommer ofte av aktivitet hvor man har gjort for mye for tidlig, og smerten er ofte på utsiden av hoften, behandling av dette gjøres ofte med trykkbølge
  • Prolaps i ryggen, man kan oppleve refererte eller utstrålende smerter ned mot bekken og ut i hoften eller videre nedover i beinet. 
  • Skade på labrum. Rundt hoftekulen har vi en leppe som kalles labrum. Denne kan bli skadet og på rift i seg, noe man kan kjenne gi smerte i lyskeområdet eller i og rundt hofteleddet. Du kan også føle at hoften svikter litt eller at man får en låsningsfølelese i leddet når du beveger hoften. Denne diagnosen stilles når man tar MR, i noen tilfeller kreves det operasjon. 
  • Betennelse i slimpose Vi har mange slimposer i kroppen og disse er med på å gi sener og muskler enklere arbeidsforhold. I hoften har vi også noen av disse, men den vanligste å få betennelse i er den som sitter på utsiden av hoften. I de aller fleste tilfeller er det belastningsstyring som er nøkkelen til å få det bra igjen. 

Behandling

Behandling som gjøres kommer helt an på hvilken diagnose terapeuten mener du har. Det finnes mange grunner og årsaker til hvorfor man har fått smerter i hoften og det er derfor viktig at man får satt den riktige diagnosen, og at du får den rette behandlingen og tips til videre for å unngå og slå opp igjen skaden. Dette kan vi tilby deg og vi tar deg gjerne i mot på vår klinikk på Skedsmo.

Når det gjelder behandling vi gjør på klinikken ser den ulik ut fra den ene pasienten til den andre. Hos noen benytter vi oss av massasje, triggerpunkt og manipulasjoner.

På de med overbelastning i sene, og typisk smerter under eller etter trening benytter vi oss av trykkbølgebehandling. Vil du vite mer om trykkbølgebehandling kan du lese om dette her