PRICE, POLICE eller LOVE & PEACE ved skader?

Hvilke tiltak skal jeg iverksette ved skader?

I idrettsmedisin er PRICE og POLICE de to mest kjente tiltakene ved akutte skader. Gjennom årene har det utviklet seg fra ICE til RICE, så til PRICE og POLICE

PRICE er nok det mest kjente og står for Protection, Rest, Ice, Compression og Elevation, mens POLICE står for Protection, Optimal Loading, Ice, Compression og Elevation. Hensikten med begge to er å iverksette akutte tiltak umiddelbart for å begrense alvorlighetsgraden av skaden, med noe ulik prioritering. POLICE vektlegger å komme raskt i gang med tilretelagt belastning. I tillegg har man et tredje akronym som kan være verdt å kjenne til; PEACE and LOVE. 

PEACE er ment for å beskrive akutte tiltak og står for:

  • Protection – beskytt det skadede området de første dagene etter skaden
  • Elevation – hev det skadede området over hjertehøyde
  • Avoid anti-inflammatories – unngå å ta betennelsesdempende medisiner og å ise ned skaden da det
  • Compression – bandasjer området for å redusere hevelse
  • Education – Kroppen vet best – unngå nødvendige, passive behandlingsformer.

Love er ment å beskrive påfølgende tiltak:

  • Load – La smerten være med å styre belastningen, kroppen sier ifra dersom det blir for mye.
  • Optimism – Ha selvtilitt og vær positiv – det mentale spiller en rolle.
  • Vascularisation – Velg smertefrie kardiovaskulære aktiviteter for
  • Exercise – Gjennopprett mobilitet, styrke og propriosepsjon (leddsanser)

Så hvilket akronym skal jeg velge ved skader?

Hvis du har lest de tidligere innleggene våre her, har du allerede god oversikt over de viktigste tiltakene. Det som går igjen i samtlige akronymer er å beskytte området, heve det og komprimere det. Is og betennelsesdempende er omdiskutert, da det er usikkert om det potensielt hemmer kroppens egne mekanismer for å lege området. Is har dog gode smertelindrende effekter. POLICE og «PEACE and LOVE» inneholder begge råd om å iverksette tilrettelagt belastning/trening så tidlig som mulig (les etter de første 48-timene).

Hva kan naprapaten gjøre?

Naprapatene våre har kompetanse på idrettsskader som strekker seg fra 2013. Vi hjelper med utredning, behandling og rehabilitering.