Naprapater og osteopater skal autoriseres!

Naprapater har i mange år kjempet for å autorisasjon i Norge. Helt frem til tirsdag kveld. 

Under budsjettforhandlingene til statsbudsjettet 2021 ble det besluttet om å innstille naprapater og osteopater til autorisasjon som helsepersonell og offentlig godkjenning. Nå foreligger en enighet om budsjettavtale mellom FrP og Regjeringen.

Hva betyr dette?

Det vil si at fram til tirsdag 1/12 har tittelen naprapat ikke vært en beskyttet yrkestittel og blitt kategorisert under alternativ medisin og kvakksalveri. Med autorisasjon kan vi nå bidra til å bedre pasientsikkerheten, da terapauten må da 4- årig høyskoleutdanning og følge helsepersonelloven i Norge. 

Norges Naprapatforbund skriver på sine hjemmesider, “En autorisasjon vil gi pasienten økt valgfrihet i forhold til hvilken behandlingsform som passer dem best. Det vil igjen kunne bety redusert ventetid og et bedre smertebilde for den enkelte pasient.”

Hvorfor skal naprapater være en del av helsevesenet?

Naprapater utfører 1,1 millioner behandlinger som årlig som bidrar til redusert sykefravær. Dette er behandlinger som har god dokumentert helseeffekt. Naprapater har vært autorisert i Sverige og Finland siden 1994 og har med sin kunnskap vært en viktig del av helsevesenet.

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp) skriver på sin facebook side:

“Hvert år utfører de 1,1 millioner helt ordinære behandlinger til folk med muskel- og skjelettlidelser, på linje med fysioterapeuter og kiropraktorer. Disse behandlingene har god dokumentert helseeffekt og endelig får de anerkjennelse for det gjennom offentlig autorisasjon også her i Norge. 

Dette har aldri vært alternativ medisin, likevel har de urettmessig vært definert som kvakksalvere i åresvis. De har hatt autorisasjon i våre Nordiske naboland Sverige, Finland, Island og Danmark lenge. Alle private helseforsikringer har avtale med dem, fordi det beviselig reduserer sykefravær.”

Budsjettavtalen skal godkjennes av Stortinget torsdag 3. desember.