PRICE eller POLICE ved akutt skade?

Hva du velger å gjøre ved en akutt skade, kan påvirke skadeforløpet og hvor lenge spilleren må sitte på sidelinjen. Mange tar ikke skadene på alvor, og de fleste sverger til isposen – men er den så magisk som man skulle tro? Kanskje det er best å ikke la isposen få hovedrollen!?

Det finnes i hovedsak to rutiner man kan iverksette etter en skade. PRICE eller RICE er den desidert mest kjente, men i de senere årene har POLICE kommet på banen som en følge av et behov for å oppdatere førstnevnte. Vi har tidligere lagt ut en artikkel der vi skriver litt mer inngående om PRICE-prinsippet.

PRICE har blitt anerkjent og benyttes stort sett over alt til tross for manglende forskning, og manglende kvalitet på den forskningen som finnes. Senere forskning motiverer noen små endringer;

POLICE er det samme som PRICE men med OL i stedet for R. Hvorfor endre?

P’en står for protect – å beskytte det skadede området. Det vil si at om du får en lårhøne, eller tråkker over, bør du avslutte aktiviteten for å redusere risikoen for å forverre skaden, blant annet ved å minimere risikoen for nytt traume i tillegg til at du reduserer blodgjennomstrømningen som igjen begrenser hevelser.

R’en byttes ut fordi man ser at det å hvile (rest) det skadede område for lenge ikke har noen større fordeler – snarere tvert imot. Korte perioder med avlastning har en fordel slik at skaden får gro tilstrekkelig, men hvilen bør vare i en begrenset periode fordi det påvirker det skadede området. OL står for Optimum Loading og betyr gradvis belastning. Det å belaste og bevege en skadet ankel gradvis innenfor smertegrensen vil være med å gjenopprette styrke, bevegelse, propriosepsjon, koordinasjon og balanse. Dette er avgjørende for å komme raskt tilbake til idretten. OL innebærer også et gradert, funksjonelt rehabiliteringsprogram. Det er selvfølgelig avgjørende at skaden har fått gro noen dager, slik at man ikke setter i gang en ny blødning, og her kan det være lurt med veiledning fra en behandler med kompetansen.

P – Protect/Beskytt
R – Rest/Hvile
I – Ice/Is
C – Compression/Kompresjon/Bandasje
E – Elevation/Elevasjon

P – Protect
O og L – Optimum Loading
I – Ice
C – Compression
E – Elevation

Hvis man ser på de tre siste bokstavene I, C og E, så er evidensen svak, men dette anses allikevel som de viktigste grepene. Mange bruker is for å redusere hevelse, men man antar at is i størst grad har en smertelindrende effekt, og noe effekt på sirkulasjonen etter en liten stund på områder nærmest overflaten. Kompresjon anses som effektivt for å forhindre/redusere bloduttredelse/hevelse, og et godt tips kan være å benytte seg av en gjenstand (pelott) under bandasjen for å få ytterligere trykk mot det skadede området, som f.eks ved en lårhøne. Det er også lite forskning på effektene av elevasjon, men prinsippet er at det skadede området skal heves over hjertet.

Kort oppsummert: Avslutt aktiviteten, legg på is og komprimer godt. Benet kan med fordel holdes over hjertet. I løpet av de neste dagene er det fordelaktig å få hjelp til å vurdere hvor mye du skal belaste, samt rehabilitering.  

Referanser: