Football Medicine Conference i Barcelona – en fantastisk, lærerik opplevelse!

Etter en fantastisk lærerik og interessant konferanse i Barcelona, har inntrykkene landet litt og det er på tide å skrive litt om det man fikk med seg hjem i bagasjen. Kort fortalt holdt konferansen et meget høyt nivå, og vi fikk høre på en stor del av eliten innenfor fotballmedisin. Fysioen til Chelsea, kirurgen som opererte Zlatan, Brukner og Kahn, deler av det medisinske apparatet til Bournemouth, Liverpool, Bayern, Olympiakos, landslaget til Spania osv.

Ekstra gøy er det når man får en bekreftelse på at storklubbene driver med mye av det man selv fokuserer på. Skadeforebyggende trening er omfattende, og eliteklubbene i Europa driver på et helt annet nivå – men mest med tanke på ressurser. Man kan gjøre veldig mye bra, i en litt mindre skala.

Kongressen handlet i hovedtrekk om skadeforebygging; oppvarming, øvelser for å forebygge, monitorering av kamp-/treningsbelastning/mengde, monitorering av subjektiv opplevd belastning, restitusjonstiltak. Det var også noen foredrag om return to play (RTP) – hvordan er veien/burde veien være etter en skade? Når er spilleren klar, både fysisk og mentalt?

Alt i alt, var det ikke mye revolusjonerende. Hvis man holder seg litt oppdatert innenfor oppvarming og skadeforebygging, så er de viktigste tiltakene godt kjent. Nordic hamstring er en øvelse som kan redusere antall hamstringsskader betydelig. [1][2] Copenhagen adduction exercise er en øvelse som er på vei opp og frem, og som det forskes mye på nå. Dette er en øvelse som primært sikter seg inn på å styrke adduktorene/innoverførerne i hofteleddet. Fifa 11+ er allerede godt etablert, og flere av klubbene som var på kongressen brukte den eller noe som lignet, som oppvarmingsrutine. Nordic hamstring er allerede en del av Fifa11+, og det var i hvert fall ett interessant foredrag som diskuterte det å inkludere Copenhagen Adduction Excercise i Fifa 11+.[3]

Roald Bahr stilte spørsmålstegn ved hvorfor fler ikke har implementert Nordic hamstring i oppvarmingsrutinene sine.[4] Og skaperne av Fifa 11+ mente at man ofte starter for sent med skadeforebyggende trening – fundamentet burde bygges i relativt ung alder, og det finnes alternative øvelser med lavere belastning, som muliggjør progresjon når de ovennevnte øvelsene er for tunge.

Når jeg har tid og overskudd har jeg tenkt å skrive en artikkel som beskriver hvilke øvelser man kan jobbe med for å forebygge de vanligste fotballskadene.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27752982

[2] http://www.klokavskade.no/upload/Publication/Bahr_2015_BJSM_Evidence-based%20hamstring%20injury%20prevention%20is%20not%20adopted.pdf

[3] http://bjsm.bmj.com/content/51/4/327.1.short

[4] http://bjsm.bmj.com/content/bjsports/49/22/1466.full.pdf