Du har kanskje hørt om PRICE? Det vanligste tiltaket ved akutte skader. De senere årene er det flere som foretrekker å bruke akronymet POLICE i stedet for PRICE – det kan du lese mer om her. I denne artikkelen får du en liten innføring i hva PRICE innebærer:

P – Protection
R – Rest
I – Ice
C – Compression
E – Elevation

Protection og rest – beskyttelse og hvile:

Beskyttelse innebærer å avslutte den provoserende aktiviteten, og hvile innebærer hvile. Formålet med dette er å unngå ytterligere skade og redusere blodtilførselen til det skadede området. Når man er i aktivitet har man en vesentlig høyere blodgjennomstrømning i muskulaturen enn ved hvile. Hvile vil kun redusere blodgjennomstrømningen over tid, og vil ikke være tilstrekkelig til å forhindre hematom (blodansamling) alene. Derfor er det viktig å avslutte aktivitet umiddelbart, og avlaste det skadede området de første dagene for å ikke slå opp skaden eller skape ytterligere blodansamling.

Ice – Is

Kanskje det mest populære tiltaket, men også kanskje det mest overvurderte. Kuldebehandling har nemlig mest sannsynlig størst smertelindrende effekt, og mindre betydning for å redusere blødning. Isspray har kun kort, forbigående smertelindrende effekt og kan medføre frostskader, så det anbefales ikke. Is kan med fordel brukes de første 30min etter skaden og ca. 30min/time de første 5-6 timene. Tenk alltid på at man kan oppnå frostskader, så det anbefales aldri å legge isen rett mot huden, men heller å legge den utenpå kompresjonen.

Compression – kompresjon

Dette er sannsynligvis det viktigste tiltaket for å begrense blødning.

Kompresjon med elastisk bandasje bør legges på så fort som mulig for å minimere blødningen i det skadede området. Hoveddelen av blødningen oppstår nemlig de første 5 minuttene.

Bandasjen surres på så stramt at hele det elastiske potensialet er utnyttet. Man kan forsterke trykket ved å bruke gjenstand som trykker mot det skadede området under den elastiske bandasjen, f.eks en ispose eller pelott. Etter ca 30min kan man surre på bandasjen på nytt, men denne gangen utnytter man kun 50% av elastisiteten. Dette er for å motvirke den sekundære hevelsen. Denne bandasjen bør brukes i 2-3 dager etter skaden. Bandasjen bør bandasjeres om minst et par ganger/døgn for å sitte godt og sikre rett trykk.

Elevation – Elevasjon

Det å heve det skadede området over hjertenivå er lettest ved skader i hender/føtter, og anbefales når pasienten sitter eller ligger de første 48 timene. Det skadede området bør heves minst 30cm, men helst 50cm over hjertenivå. Dette reduserer blodgjennomstrømningen noe, men kompresjonsbehandling er det viktigste.

Generelle råd:

Ettersom det ofte er vanskelig å bedømme alvorlighetsgraden av en muskelskade (f.eks lårhøne), anbefales det å iverksette PRICE på alle muskelskader. Dette krever dog at man også tar hensyn til P’en og R’en.

Det skadede området er relativt utsatt de første 2-3 dagene, og ny blødning kan fremprovoseres ved ny skade eller overdreven aktivitet. Man fraråder varmebehandling, streching og massasje av det skadede området de første 72 timene.

Les gjerne artikkelen vår der PRICE og POLICE diskuteres opp mot hverandre.

Vi hjelper deg med behandling og rehabilitering ved skader.

Referanser:

  • Bahr – idrettsskader
  • Lindgren og Svensson – ortopedi