Fibromyalgi

Fibromyalgi er et utbredt helseproblem og kjennetegnes ved generelle muskelsmerter som har vart i minst 3mnd, og er vanligst hos middelaldrende kvinner. Mange plages også med trøtthet, stivhet og søvnforstyrrelser. Depresjon forekommer oftere hos pasienter med fibromyalgi enn hos resten av befolkningen.

Mange lærer seg ulike måter å håndtere tilstanden på, men det finnes ingen kur. Symptomene varierer ofte og forverres ofte av stress. Ved å lære seg strategier for å håndtere svingningene, og kombinere ulike typer behandling, opplever noen å bli symptomfrie.

Hvordan stilles diagnosen fibromyalgi?

Diagnosen stilles ved at man har smerte ved trykk på et bestemt antall plasser på kroppen, og at smertene har vedvart minst 3mnd. Disse punktene kalles «tenderpoints», og 11 av 18 punkter, fordelt på kroppens kvadranter, skal være ømme.

De senere årene har man begynt å benytte seg av en annen type kartlegging der du fyller ut et skjema som du tar med til legen din. Skjemaet finner du her.

Symptomer på fibromyalgi:

Det starter ofte med smerter i et område som kommer og går, og deretter utvikler seg til et større område, med mer intensitet og blir mer eller mindre vedvarende. Smertene beskrives ofte som stikkende, brennende verk og er ofte uforutsigbare. Søvnforstyrrelsene gjør at mange våkner uten å føle seg uthvilt.

Andre vanlige problemområder ut over muskelsmertene kan være: søvn, humør, indre frost, hodepine, nummenhet, hovenhetsfølelse, synsforstyrrelser, opplevelse av å ha «klump» i halsen, bli verre etter uvant fysisk aktivitet, verre ved psykisk press/uro eller stress, tretthet, utmattelse, depresjon, glemsomhet, konsentrasjonsvansker, øresus, angst, munntørrhet, svimmelhet og kvalme. Urolig mage og hyppig vannlating er andre vanlige plager knyttet til fibromyalgi.
(Symptomlisten er hentet fra NHI.no).

Psykologiske forhold:

Det er vanskelig å vite om psykiske forhold er høna eller egget. Noen har en omfattende psykisk belastende historie, mens andre har minimal bagasje som kan assosieres med økt psykisk stress.

Felles for de med fibromyalgi er at de opplever en rekke symptomer og ringvirkninger, som kan oppleves som tungt å leve med. I tillegg er mange nødt til å gå flere runder med helsepersonell for å få en endelig diagnose, da fibromyalgi alene ikke synes på MR eller ved blodprøver.

Mange opplever å havne i såkalte «onde sirkler» som følge av symptomene som oppstår. Et eksempel på en slik sirkel kan være: Muskelsmerter – indre uro – søvnproblemer – økte muskelsmerter etc.

Behandling:

Et av hovedmålene er å skape trygghet ved å utelukke alvorlig sykdom. Deretter er det viktig med god informasjon om tilstanden slik at man ikke bekymrer seg unødig, og kan lære seg ulike strategier for å leve best mulig.

Det er ingen medikamentell behandling av fibromyalgi, men smertelindrende og søvnstimulerende medisiner benyttes ofte.

Fysisk trening er det tiltaket som har best bevist effekt. Her kan det være gunstig med veiledning og små skritt for å ikke møte veggen ved første treningsøkt. Vi hjelper deg gjerne med et skreddersydd treningsprogram.

Mange har god nytte av samtaler med psykolog for å lære teknikker for å kontrollere og leve med plagene.

Les mer om fibromyalgi:

Helsenorge.no

Norsk helseinformatikk

Norges fibromyalgiforbund

Norsk revmatikerforbund

Referanser:

Helsenorge.no, Norsk helseinformatikk (NHI.no), Norsk Revmatikerforbund,