Svimmelhet

Er du ofte svimmel? Det kan være mange ulike årsaker til svimmelhet, og de fleste er helt ufarlige. Det er allikevel ofte lurt å snakke med fastlegen din.

Svimmelhet er symptomene som oppstår når balanseorganet vårt er påvirket. Svimmelheten kommer som en konsekvens – derfor beskrives det som et symptom, ikke en sykdom. Det medisinske uttrykket for svimmelhet er vertigo og man skiller mellom ulike typer av vertigo; den ene beskrives ofte som om man er på en båt – gyngende, mens den andre gir en følelse av å være på karusell – det snurrer. Mange opplever også korte tilfeller med svimmelhet når de reiser seg. Dette er ofte et kortvarig blodtrykksfall som følge av at vi endrer stilling.

Balansen din påvirkes av sanseinformasjon fra balanseorganer, øyne, samt muskler og ledd. Ved skade eller sykdom på noen av disse områdene vil balansen din kunne svekkes, og det vil også kunne være en medvirkende årsak til svimmelhet. Informasjonen fra disse områdene går til hjernestammen og lillehjernen hvor det bearbeides.

Svimmelhet er relativt vanlig, og forekomsten øker ofte med alderen.

De fleste tilstandene som gir svimmelhet er ikke farlig. Symptomene oppleves ofte som svært dramatisk når balanseorganet er påvirket, så det er ikke uvanlig at man blir bekymret. Det rådes uansett til å ta en dialog med fastlegen hvis du plutselig blir svimmel. Ved noen tilfeller kan det være aktuell med bilder av hodet eller utredning hos spesialist.

Årsaker

Den vanligste typen av svimmelhet er uten kjent årsak, mens andre årsaker til svimmelhet kan være:

Stress/Angst/Depresjon

Et overarbeidet nervesystem blir ofte mer følsomt – dette gjelder også for balansesystemet. Om man er utbrent, har angst eller depresjoner vil svimmelhet kunne opptre som et symptom. Det er heller ikke uvanlig at det virker andre veien – noen blir stresset som følge av uvisshet om hva som fremkaller svimmelheten, og ved langvarig svimmelhet kan man anta at det vil påvirke stemningsleiet. Søvnproblemer kan også bidra til å forsterke svimmelhet. Man har også en tilstand kalt fobisk postural vertigo, som utløses som følge av emosjonelle påkjenninger.

Krystallsyke (BPPV)

En av de mer kjente årsakene til svimmelhet. Beskrives som korte, kraftige anfall som provoseres frem når du endrer stilling (legger deg, setter deg opp eller snur deg i sengen). Diagnosen stilles ved hjelp av ulike tester der man tar ut gitte bevegelser for å prøve å provosere frem anfall. Krystallsyken behandles ofte effektivt med ulike manøvrer, hvorav en er Epleys manøver.

Migrene

Svimmelhet kan være er symptom som følge av migrene – med eller uten hodepine. Mistanken styrkes om du tidligere har hatt migrenehodepine, eller hvis migrene ligger i familien.

Ménières

Svimmelhetsanfallene varer ofte mer enn 20 minutter og er så kraftige at man vil legge seg ned. Beskrives ofte som karusellsvimmelhet og ledsages av symptomer som ulyder i øret, hørselstap og trykkfølelse.

Blodtrykksfall

Svimmelhet som følge av at man hastig endrer posisjon. Typisk når man reiser seg fra sittende/liggende.

Virus på balansenerven

Kraftig og plutselig karusellsvimmelhet som varer mer enn 24 timer. Man kan også oppleve kvalme og brekninger. Ved mistanke henvises man ofte til spesialist som vil utføre videre tester. Den verst svimmelheten avtar i løpet av noen dager. I denne perioden vil ro og sengeleie hjelpe på symptomene, og det finnes kvalmedempende medikamenter. De fleste er ganske bra etter noen uker.

Stiv nakke

Denne typen svimmelhet ledsages ofte av hodepine og/eller stivhet eller smerte i nakke og skulderparti. Kan være et resultat av stress, dårlig arbeidsergonomi, monoton eller statisk belastning over tid, tunge eller uvante fysiske anstrengelser. Svimmelheten er ofte diffus. I disse tilfellene er behandling av nakke og trening ofte effektivt.

Jernmangel

Kan forekomme ved dårlig kosthold eller ved blødninger. Beskrives ofte som at man er nær ved å besvime. Alvorlighetsgrad er relatert til årsak. Undersøkes og følges opp av din fastlege.

Bivirkninger ved bruk av medisiner

Visse medisiner har svimmelhet som en bivirkning. Ta det i så fall opp med din fastlege.

Sykdom i nervesystemet

Ulike sykdommer i nervesystemet, som påvirker deler av balanseorganet vårt vil kunne medføre svimmelhet.

Hjerte- og karsykdommer

Hvis svimmelheten din ledsages av brystsmerter, tungpusthet, hjertebank, kraftig hodepine, synsforstyrrelser, kraftig øresus eller feber, bør du kontakte lege for videre utredning.

Hva bør man gjøre?

Søk hjelp hos fastlegen din tidlig, for å utelukke alvorlig sykdom. Rask hjelp bidrar til riktig diagnose, mindre bekymringer og mulighet til å iverksette tiltak i løpet av kort tid. Når alvorlig sykdom er utredet kan du få hjelp hos en fysikalsk behandler eller spesialist med behandling og opptrening, avhengig av hva som er årsaken.

Sørg for nok hvile og god søvn. Prøv å identifiser utløsende faktorer (eksempelvis stress). Kom deg i bevegelse – med mindre du har en alvorlig sykdom, vil aktivitet kunne bidra til bedring. Dette bør gjøres i samråd med lege eller fysikalsk behandler.

Vi treffer ofte mennesker med diffus svimmelhet, krystallsyke, stiv nakke, migrene og stress/angst.

Ikke ignorer psykiske komplikasjoner. Vi har privat psykolog som kan hjelpe deg.

 

Referanser: