PRICE, POLICE eller LOVE&PEACE

2024-01-17T18:26:06+01:00

PRICE, POLICE eller LOVE & PEACE ved skader? Hvilke tiltak skal jeg iverksette ved skader? I idrettsmedisin er PRICE og POLICE de to mest kjente tiltakene ved akutte